Vijesti

14.03.2022.
Natječaj za direktora turističke zajednice
Natječaj za direktora turističke zajednice
Na temelju članka 18. stavka 6. i članka 22. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22), članka 23. stavka 6. Statuta Turističke zajednice općine Pirovac i Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Pirovac o raspisivanju natječaja za direktora/icu Turističke zajednice općine Pirovac donesenoj na sjednici dana 10. ožujka 2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice općine Pirovac raspisuje 

NATJEČAJ za izbor direktora Turističke zajednice općine Pirovac broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž),
na određeno puno radno vrijeme na 4 godine

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Natječaj za radno mjesto direktora turističke zajednice“; na adresu: Turistička zajednica općine Pirovac, Kralja Krešimira IV 6, 22213 Pirovac, osobno ili preporučenom poštom ili elektroničkom poštom na: tzopirovac@gmail.com, a krajnji rok za dostavu prijava je 24.03.2022. do 12:00 sati bez obzira na način dostave.
Natječaj za izbor direktora turističke zajednice

Apps

Blog