Vijesti

10.03.2022.
Pravilnik o djelokrugu, unutarnjem ustrojstvu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Turističkom uredu Turističke zajednice općine Pirovac
Pravilnik je s danom objave 10.03.2022. stupio na snagu.

Na temelju članka 23. i članka 36. Statuta Turističke zajednice općine Pirovac (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br.12/2020), te Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (Narodne novine br. 13/22) Turističko vijeće Turističke zajednice općine Pirovac (u daljnjem tekstu: Turističko vijeće), na 2. sjednici održanoj dana 10.03.2022. godine donijelo niže priloženi Pravilnik. 


Pravilnik o djelokrugu, unutarnjem ustrojstvu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Turističkom uredu Turističke zajednice općine Pirovac od 10.03.2022.

Apps

Blog