Vijesti

29.05.2017.
JAVNI POZIV za zakup oglasnog prostora za komercijalne oglase na promotivnom materijalu
Temeljem Programa rada Turističke zajednica općine Pirovac za 2017. godinu usvojenog na 8. sjednici Vijeća Turističke zajednice općine Pirovac održane 30. listopada 2016. godine, te Članka 10, stavak 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma Turistička zajednica općine Pirovac raspisuje:

JAVNI POZIV

za zakup oglasnog prostora za komercijalne oglase na promotivnom materijalu


I. Predmet

Turistička zajednica općine Pirovac tiskat će 10.000 komada plana mjesta formata A3 u blokovima po 100 komada. Na poleđini plana mjesta, kako ne bi prostor ostao neiskorišten, te kako bi se omogućila promocija i pružile informacije gostima o različitim uslugama, otisnut će se oglasi članova turističke zajednice. Istovremeno, ovakvim načinom partnerskog nastupa omogućavaju se povoljniji uvjeti izrade materijala za sve sporazumne stranke.

II. Tehnički uvjeti

Turistička zajednica općine Pirovac osigurava organizaciju tiska materijala i organizaciju pripreme za tisak, ostali partneri obvezuju se uplatiti sredstva potrebna za izradu i implementaciju pojedinih oglasa te njihovo tiskanje.

- Ima prostora za 10 oglasa.

- Oglasi su formata 10,5 cm x 10 cm.

- U sredini se nalazi manji plan mjesta sa naznačenim lokacijama poslovnica na koje se odnose oglasi.

- Racionalna raspodjela oglasa prema ponudi:

Ugostiteljski objekti koji poslužuju hranu i piće: 3

Ugostiteljski objekti koji poslužuju piće: 2

Agencije i mjenjačnice: 2

Ostali: 3

III. Opći uvjeti

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe članovi Turističke zajednice koji obavljaju djelatnost u općini Pirovac, a koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje djelatnosti i koje su podmirile sve obveze prema Turističkoj zajednici općine Pirovac. Maksimalan broj partnera je 10. Iznos participacije svakog pojedinog partnera je 500,00 kuna.

IV. Sadržaj i način podnošenja prijave za suradnju

Prijave se podnose putem e-mail adrese (info@tz-pirovac.hr), osobno (Turistička zajednica općine Pirovac, Kralja Krešimira IV 6, 22 213 Pirovac) ili telefonski (091 196 01 29):

Prijave je potrebno dostaviti najkasnije do 15.06.2017. godine. Naknadne prijave će se uzeti u obzir jedino u slučaju nedovoljnog broja prijava.

V. Odabir partnera

Prijave će se bilježiti s danom primitka, te će se partneri određivati po racionalnoj zastupljenosti djelatnosti, tj. njihove ponude, te redoslijedu pristiglih prijava. U slučaju da se javi više od 10 pravnih ili fizičkih osoba, vršit će se racionalna raspodjela prema njihovoj ponudi i to po redosljedu kojim su se prijavili.

VI. Sklapanje ugovora

Ovaj Javni poziv će se objaviti na internet stranici Turističke zajednice općine Pirovac, društvenim mrežama te oglasnoj ploči Općine Pirovac. Provedbu ovog javnog poziva u potpunosti će izvršiti Ured Turističke zajednice općine Pirovac. Rezultati Javnog poziva bit će poznati najkasnije do 20.6.2017. godine, a potom će se pristupiti potpisivanju sporazuma. Rezultati će biti objavljeni na web stranici i društvenim mrežama organizatora.

Organizator zadržava pravo odbacivanja svih ponuda ovoga Javnog poziva, u cijelosti ili djelomično, bez ikakve odgovornosti prema sudionicima Javnog poziva i bez obveze pojašnjenja svoje odluke.

Svi zainteresirani dodatne informacije mogu dobiti na mob: 091/196 01 29 u vremenu od 8 do 15 sati svakim radnim danom (kontakt osoba: Igor Meić, direktor Ureda Turističke zajednice općine Pirovac).

Apps

Blog