Vijesti

17.10.2019.
TURISTIČKA PRISTOJBA U OPĆINI PIROVAC U 2020. GODINI
Sukladno novom Zakonu o turističkoj pristojbi (NN 52/19), te činjenici da Šibensko-kninska županija nije donijela odluku o visini turističke pristojbe za 2020. godinu, na području općine Pirovac primjenjivati će se najniži iznosi propisani Pravilnikom o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 72/19)
Od 30. svibnja 2019. godine, na snazi je Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19) koji u primjenu kreće sa 01.01.2020.. Prijedlog navedenog Zakona bio je dostupan za javnu raspravu od 19.09. do 18.10.2018. godine, a izglasan je na 12. sjednici Hrvatskoga sabora 9. svibnja 2019.

Novi Zakon definira novi način plaćanja turističke pristojbe. Ukidaju se turistički razredi, što znači da će visina iznosa turističke pristojbe biti jednaka za cijelo područje općine Pirovac, a najveća novina u novoj regulativi odnosi se na članak 12. Zakona, tj. naplatu paušala  turističke pristojbe i na POMOĆNE ležajeve (a ne samo temeljne, kao što je dosada bio slučaj). 

Članak 12.
Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaćaju godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za svaki krevet (glavni i pomoćni) i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti. 

Ovdje donosimo i kratak pregled ostalih informacija vezanih uz obračunska razdoblja (sezona i ostalo razdoblje) i visinu turističke pristojbe.

Dvije sezone:

 • sezona  - 01.04.2020.-30.09.2020.
 • ostalo razdoblje - 01.01.2020.-31.03.2020.  i  01.10.2020.-31.12.2020.

 Turistička pristojba:

 • 10,00 kn - Noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost - po osobi - u sezoni 
 • 7,00 kn - Noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost - po osobi - ostalo razdoblje
 • 8,00 kn - Noćenje u smještajnom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i Kamp odmorišta) - u sezoni
 • 5,00 kn - Noćenje u smještajnom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i Kamp odmorišta) - ostalo razdoblje
 • 350,00 kn - Smještaj u objektu u domaćinstvu - paušal po krevetu
 • 500,00 kn - Smještaj u objektu u domaćinstvu vrste kamp, kamp odmorište ili kamp odmorište - robinzonski smještaj - paušal za svaku smještajnu jedinicu
 • 200,00 kn - Smještaj na OPG-u - paušal po krevetu
 • 250,00 kn - Smještaj na OPG-u vrste kampu, kamp odmorište ili kamp odmorište - robinzonski smještaj - paušal za svaku smještajnu jedinicu
 • 60,00 kn - Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor, godišnji paušal za prvog člana
 • 60,00 kn - Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor, godišnji paušal za drugog člana
 • 25,00 kn - Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor, godišnji paušal za trećeg i svakog idućeg člana 
 • 10,00 kn - Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmora za sebe i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu za odmor kada turističku pristojbu plaćaju po svakom ostvarenom noćenju

Na navedene iznose primjenjuju se umanjenja i oslobođenja propisana Zakonom.

Poveznice na novi zakon i pravilnik:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_05_52_992.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_07_71_1505.html


Apps

Blog