EU projekti

1. UREĐENJE EDUKATIVNO TAKTILNE STAZE MAKIRINA U PIROVCU

Projekt „Uređenje edukativno-taktilne staze Makirina u Pirovcu“ sufinanciran je sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u okviru Mjere 08 „ Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Podmjere 8.5. „Potpora za ulaganje u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“, Operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“.

Nositelj projekta: Turistička zajednica Općine Pirovac

Naziv projekta: Uređenje edukativno-taktilne staze Makirina u Pirovcu

Ukupna vrijednost projekta: 530.728,00

Iznos potpore: 530.728,00

Intenzitet potpore: 100% prihvatljivih troškova projekta, od čega je 85% Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i 15% Republika Hrvatska

Cilj projekta: Cilj ovog projekta je uz zaštitu i očuvanje šume educiranje i informiranje svih posjetitelja staze (lokalno stanovništvo i turisti) o šumama, biljnom i životinjskom svijetu te njenoj zaštiti s naglaskom na specifičnost lokacije i njenu bioraznolikost. Osim edukativne komponente bitno je napomenuti da se stvaranjem novog sadržaja i povećanjem broja korisnika promiče korištenje šume za rekreaciju i poboljšanje zdravstvenog stanja organizma – šetnje, vožnja bicikala, boravak u prirodi s obitelji…

Opis ulaganja: Brdo Makirina obraslo gustom borovom šumom koju od mora istoimenog zaljeva dijeli tek uska zemljano-šljunčana staza nalazi se uz Jadransku cestu na samom ulasku u Pirovac iz smjera Šibenika. Stazu koristi lokalno stanovništvo i rijetko turisti za šetanje, vožnju bicikala, šetanje s psima, trčanje. Ovim projektom se želi usmjeriti pažnja na potrebu očuvanja šumskih staništa, posebice na lokacijama kao što je šuma Makirina koja se prostire tik do mora. Duž staze će biti postavljen niz edukativnih i informativnih dvojezičnih tabli putem kojih će korisnici educirati o biljnom i životinjskom svijetu šume s naglaskom na specifičnost lokacije i njenu bioraznolikost te o zaštiti šume od požara. Ovim će se projektom staza prilagoditi za prolaz pješaka, biciklista te slijepih i slabovidnih osoba. Na stazi se također planira postavljanje dva odmorišta s klupama, koševima i stalcima za bicikle. Prilikom opremanja koristiti će se ekološki prihvatljivi materijali.
Krajnji su korisnici ovog ulaganja svi zainteresirani građani, a benefiti dobiveni uređenjem ove staze višestruki. Novim sadržajem za boravak i rekreaciju na otvorenom stvoriti će se preduvjeti za veću posjećenost kako od strane lokalnog stanovništva kroz cijelu godinu tako i turista tijekom sezone. Nakon uređenja staze očekuje se i povećanje broja cikloturista što znači i produljenje turističke sezone. Neposredna blizina Parka prirode Vransko jezero pruža mogućnost za razvoj birdwatchinga, a edukativna komponenta staze stvara idealne mogućnosti za izlete djece iz osnovnih škola gdje im se pruža prilika za učenje uz boravak u prirodi. Posebice je bitno naglasiti pozitivan učinak koji će uređenje ove staze imati na slijepe i slabovidne osobe osobe - dio će staze biti opremljen taktilnim elementima – konopcem povezanim stupićima uz koje se slijepe i slabovidne osobe mogu samostalno kretati. Također će staza biti opremljena edukativnim tablama na Braillevom pismu uz mogućnost opipavanja kore drveta ili pojedine biljke.

Uređenje edukativno-taktilne staze Makirina u Pirovcu

 

2. RIBARSKE VEČERI U PIROVCU

Apps

Blog