Kutak za članove

10.04.2017.
eVISITOR - novi sustav prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj na snazi od 01.01.2016.


Pravilnikom o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici NN 126/15  propisan je novi elektronički sustav prijave i odjave gostiju, koji je već u upotrebi od 1. siječnja 2016., a predstavlja centralno mjesto informacija o turistima svih turističkih zajednica na području Republike Hrvatske.

Novi Pravilnik zamijenio je dotadašnji Pravilnik o postupku prijave i odjave turista i načinu vođenja popisa turista, a eVisitor je definiran kao “središnji elektronički sustav prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj“. Od 1. siječnja 2016. eVisitor elektronički informacijski sustav u potpunosti je zamijenio dotadašnji klasični način prijave gostiju.

Popis turista u sustavu eVisitor vodi se posebno za svaku pojedinu pravnu i fizičku osobu koja:

1. pruža uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (pansioni, hoteli, hosteli...)

2. pruža uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (charter, cruising)

3. pruža uslugu smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu

Također, popis turista u sustavu eVisitor vodi se i za:

1. vlasnike kuća i stanova za odmor i za sve osobe koje noće u toj kući ili stanu

2. stanovnike turističke općine ili grada koji ima obvezu prijave osoba koje borave u njegovoj kući ili stanu.

Kao prednosti sustava eVisitor ističu se brža prijava i odjava gostiju, kao i automatski obračun boravišne pristojbe iznajmljivačima. Korisnici eVisitora su tako u mogućnosti imati momentalan uvid u sve svoje obveze i uplate, kao i mogućnost preuzimanja i ispisa uplatnica za plaćanje boravišne pristojbe (također je na kreiranoj uplatnici po zaduženju dostupan i barkod zaduženja za plaćanje internet bankarstvom). Budući da će prijava i odjava gostiju teći brže nego do sada, ova aplikacija omogućuje i praćenje kretanja turista s manjim vremenskim odmakom, što omogućuje bržu izradu statističkih podataka. Također, eVisitor je zamijenio i tzv. Knjigu gostiju, te se ona više ne vodi na klasičan način (ručno upisivanje podataka o gostima u ukoričenu knjigu) kao što je dosad bio slučaj. Aplikacija eVisitor uza sve svoje funkcije koje obveznicima nudi, zapravo i jest elektronička vrsta Knjige gostiju, tj. elektronički Popis turista, a obveznici u svako doba svoj Popis turista (ili Knjigu gostiju sa opširnijim informacijama o svojim gostima) mogu samostalno preuzeti i po potrebi ispisati. Od 2017. pružatelji usluga smještaja (u domaćinstvu, obrtnici i poduzeća) u sustavu eVisitor sada vode i Evidenciju o prometu, te je ovaj način također zamijenio dosadašnji način ručnim upisivanjem naplaćenih računa u papirnati obrazac (ili ukoričenu knjigu) EP-Evidencija o prometu. Podaci za unos izdanog i naplaćenog računa (po odjavi gosta/iju) u sustav eVisitor upisuju se klikom na mapu "Promet" u sekciji "Financije" u obveznikovom eVisitor računu.

Tako prikupljeni podaci o smještajnim objektima, pružateljima usluga smještaja i njihovim gostima, objedinjeni na jednome mjestu, dostupni su nadležnim turističkim zajednicama u realnom vremenu, kao i nadležnim javnim tijelima, što omogućuje međusobno učinkovitiju suradnju. Riječ je o web aplikaciji, što znači da joj se pristupa uz pomoć računala ili nekog drugog uređaja (tableta, mobitela) s internetskom vezom i internetskim preglednikom, kao što su Chrome, Firefox i drugi. Instalacija dodatnih programa nije potrebna, a web aplikacija u pravilu funkcionira na svim preglednicima.


Da bi se mogli koristiti sustavom eVisitor, svi obveznici prijave i odjave gostiju obvezni su uz predočenje osobnog dokumenta u turističkoj zajednici zatražiti tzv. TAN listu koja sadrži korisničko ime, lozinku i tablicu TAN brojeva (“Transaction Authentication Number” - sigurnosnih brojeva za pristup aplikaciji), a također mogu zatražiti i pomoćne materijale za lakše korištenje. Ove pomoćne materijale donosimo i ovdje u prilozima u pdf formatu, te ih obveznici mogu "jednim klikom" jednostavno preuzeti, ispisati ili spremiti trajno na svoje računalo. 

Napominjemo da su svi obveznici dužni svoju TAN listu sa korisničkim podacima za logiranje preuzeti najkasnije do dolaska svojih prvih gostiju za prijavu.


NOVO!!! - eVisitor: pojašnjenja za turističke agencije

Hrvatska turistička zajednica pripremila je dodatna pojašnjenja namijenjena turističkim agencijama vezano za postupke prijave i odjave turista te vođenja popisa turista putem sustava eVisitor. Ova HTZ-ova pojašnjenja detaljno opisuju ulogu agencija u slučajevima kada iznajmljivači prijavu ili odjavu turista žele povjeriti agenciji kao stručnom subjektu, odnosno detaljnije se opisuje mogućnost da turistička agencija vrši prijavu ili odjavu turista u ime i za račun pojedinog iznajmljivača. Turističke agencije su i do sada, sukladno važećim propisima, mogle vršiti uslugu prijave ili odjave turista, te vođenja popisa turista za pojedinog iznajmljivača. Sukladno tome, sustav eVisitor i dalje pruža istu mogućnost turističkim agencijama, ali se sama prijava ili odjava turista više ne vrši putem pojedinačnih sustava kojima su upravljale turističke zajednice, nego na jednom mjestu, odnosno online pristupom sustavu eVisitor.

S obzirom da su iznajmljivači zakonom određeni kao obveznici prijave i odjave turista, agencije u svim takvim slučajevima nastupaju na temelju ugovornog odnosa s iznajmljivačem, te se zaduženje i uplata boravišne pristojbe evidentiraju upravo na ime iznajmljivača i njegov objekt na kojeg se prijava ili odjava turista, kao i popis turista, odnosi. Posebno je bitno za istaknuti kako je prilikom sklapanja takvih ugovora potrebno uzeti u obzir i propise o zaštiti osobnih podataka, a upravo iz razloga što prijava odnosno odjava turista sadrži takvu vrstu podataka.Također, ostavljena je i mogućnost da iznajmljivač agenciju opunomoći da kod turističke zajednice u ime i za račun tog iznajmljivača preuzme njegove pristupne podatke u sustav eVisitor, bez potrebe da takva punomoć bude ovjerena kod javnog bilježnika, te samostalno na temelju takvih podataka izvrši sve potrebne radnje za prijavu ili odjavu turista u ime i za račun tog iznajmljivača. Uz navedeno, sustav eVisitor podržava i mogućnost da agencije svoje postojeće recepcijske programe prilagode automatiziranoj prijavi ili odjave turista putem API-a, elektroničkom razmjenom podataka.


 

Više o eVisitor sustavu saznajte na sljedećim stranicama;
1. https://www.evisitor.hr/info/ - službena eVisitor web stranica

2. https://www.youtube.com/watch?v=2IbpxDw5LRM&list=PLea_x6Yzdo7-7Hcbf-aFcGa-JPcHU-GIt -  youtube kanal sa video prezentacijama koje sasvim detaljno, korak po korak, korisnike educiraju o korištenju eVisitor aplikacije.

3. http://www.evisitor.hr/eVisitorWiki/Javno.eVisitor-Cesto-postavljana-pitanja.ashx - eVisitor Wiki stranica u kojoj je formirana baza FAQ najčešćih pitanja koja su dosad postavljana iz sustava turističkih zajednica, obveznika i programerskih kuća, te odgovori na postavljana pitanja od strane Hrvatske turističke zajednice. Vjerujemo da će Vam odgovori biti od koristi, te da će te na većinu svojih pitanja svoj odgovor pronaći upravo na ovome mjestu. Ujedno Vas obavještavamo da se stranice kontinuirano ažuriraju i nadopunjavaju novim odgovorima, te da je stranica javno dostupna svim posjetiteljima bez potrebe prijave u sustav. 


eVisitor za obveznike - Prijava i odjava turista
eVisitor za obveznike - Pregled i uređivanje podataka o objektima
eVisitor za obveznike - Poništavanje/izmjena turista
eVisitor za obveznike - Financije
Obrazac Punomoć - preuzimanje pristupnih podataka za eVisitor sustav
Obrazac Punomoć - preuzimanje pristupnih podataka i korištenje sustava eVisitor

Apps

Blog