Kutak za članove

01.01.2019.
Obveze i aktualnosti za pružatelje usluga smještaja u 2019.
Dragi članovi,
niže u prilogu možete preuzeti rezimirani popis obveza za sve pružatelje usluga smještaja - 
komercijalne (smještaj u domaćinstvu i dr.) i nekomercijalne.
Vezano za učestale upite o eventualnoj potrebi pribavljanja liječničke potvrde za nositelje rješenja, kao i eventualne potrebe pribavljanja fiskalne blagajne, ovim putem još jednom naglašavamo:  
1. Liječnička potvrda nije potrebna za obavljanje djelatnosti pružanja ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu!
2. Fiskalna blagajna nije potrebna ukoliko kao fizička osoba, Rješenjem o odobrenju, obavljate djelatnost pružanja ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu! Pružanje usluga smještaja u sobama/apartmanima/kategoriziranim kućama za odmor nije obavljanje samostalne djelatnosti (u smislu čl.4 st.1 Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom), već ostvarivanje dohotka od imovine. Iz tog razloga iznajmljivači/fizičke osobe - pružatelji ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu i nadalje nemaju obvezu fiskalizacije izdanih i naplaćenih računa turistima. Nadzor nad izdavanjem i naplatom izdanih računa riješen je integracijom Evidencije o prometu u sustav eVisitor (sekcija "Financije" - podsekcija"Promet"). Vođenje Evidencije o prometu (nadzor od strane Porezne uprave) putem eVisitor sustava od 2018. godine je obaveza za sve komercijalne pružatelje usluga smještaja! Sukladno ovom naputku, svi iznajmljivači, tj. domaćini (ili po Punomoći ovlaštena osoba) po odjavi gostiju i naplati računa za pruženu uslugu, upisuju podatke s izdanog računa u eVisitor Evidenciju o prometu koja se nalazi u sekciji Financije - Promet (pritiskom tipke "Unos novog" dolazi do otvaranja tablice za unos podataka s računa; broj računa, ime gosta, datum izdavanja, iznos naplaćenog računa).
Obveze za pružatelje smještaja 2019.

Apps

Blog