Kutak za članove

01.01.2020.
Obračun članarine TZ u 2020. (za poslovnu godinu 2019.)
Poštovani,
 
u prilogu niže dostavljamo Vam pdf dokument TZ obrazac, preuzet sa službenih web stranica Porezne uprave, sa već unesenim bilješkama po pojedinačnim stavkama za lakše snalaženje u njegovom ispunjavanju. A ovdje niže Vam još jednom ističemo te iste informacije o načinu ispunjavanja TZ obrasca, kao i obračuna pripadajućeg iznosa turističke članarine za 2019. (sa 'IBAN, Model i Poziv na broj' u nastavku, za uplatu obračunatog iznosa). Molimo Vas za pozornost i točnost pri unosu podataka, jer ste Vi kao ovlašteni porezni obveznik koji samostalno ispunjava i dostavlja Poreznoj upravi predmetni TZ obrazac, jedini i odgovorni za unesene podatke u istom.
U drugom prilogu dostavljamo vam i sad već neformalni obrazac/tabelu Evidencija o prometu, koji prilažete uz TZ obrazac i dostavljate Poreznoj upravi nadležnoj prema mjestu prebivališta obveznika/iznajmljivača, ukoliko istu niste vodili putem eVisitor sustava u 2019. godini (NAPOMENA: vođenje Evidencije o prometu za 2019. godinu obavezno je putem eVisitor sustava za sve obveznike!).Ukoliko jeste, tada ste obvezni Poreznoj upravi dostaviti samo ispunjen TZ Obrazac, obzirom je Porezna uprava umreženi korisnik eVisitor sustava, pa Evidenciju o prometu preuzima samostalno iz korisničkog sučelja iznajmljivača.
 
Sukladno Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama, koji je za 2019. još na snazi, turistička članarina (za 'A' turistički razred kojem pripada i turistička destinacija Pirovac) obračunava se po stopi od 0,1615% za 2019. godinu.
 
U TZ obrazac, nakon unosa osobnih podataka u zaglavlju (i naziva djelatnosti: Smještaj u domaćinstvu; NKD šifra 55,9)  upisujete kako slijedi:
-Stavka I (osnovica/uk. prihod) čini zbroj svih izdanih računa gostima (i agencijama) - znači, sav prihod koji ste ostvarili u 2019. godini temeljem pružanja usluga smještaja (u domaćinstvu). Taj iznos dobivate zbrojem svih evidentiranih i naplaćenih računa istaknutih u Evidenciji o prometu.
 
-Stavka II (stopa) - 0,1615%
 
-Stavka III i V (Obračunati iznos i iznos/razlika za uplatu) - iznos koji se dobije obračunom iznosa uk. prihoda * 0,1615%. Tako dobiveni obračunati iznos, uplaćuje se na prolazni račun turističkih članarina:
IBAN: HR9810010051758127159
Model: HR67 Poziv na broj: OIB iznajmljivača/nositelja Rješenja
 
-Stavke IV i VI i VII ostaju prazne jer se ne odnose na fizičke osobe/privatne iznajmljivače (već na pravne osobe, ugostitelje i dr.).
 
Po završetku, upisujete datum i mjesto ispunjavanja obrasca i potpisujete vlastoručnim potpisom (iznajmljivač) samo sa desne strane (lijeva strana za potpis ostaje prazna jer se također odnosi na pravne osobe, ugostitelje i ostale, koji imaju ovlašteni knjigovodstveni ured za ispunjavanje i predaju ovih TZ obrazaca).

Ukoliko imate kakvih pitanja, molimo da nas kontaktirate na 022 466 770 ili info@tz-pirovac.hr 


TZ Obrazac
EP Evidencija o prometu

Apps

Blog