Kutak za članove

01.01.2018.
Obračun članarine TZ u 2018.
Poštovani,
 
u prilogu niže dostavljamo Vam pdf dokument TZ obrazac, preuzet sa službenih web stranica Porezne uprave, sa već unesenim bilješkama po pojedinačnim stavkama za lakše snalaženje u njegovom ispunjavanju. A ovdje niže Vam još jednom ističemo te iste informacije o načinu ispunjavanja TZ obrasca, kao i obračuna pripadajućeg iznosa turističke članarine za 2017. (sa 'IBAN, Model i Poziv na broj' u nastavku, za uplatu obračunatog iznosa). Molimo Vas za pozornost i točnost pri unosu podataka, jer ste Vi kao ovlašteni porezni obveznik koji samostalno ispunjava i dostavlja Poreznoj upravi predmetni TZ obrazac, jedini i odgovorni za unesene podatke u istom.
U drugom prilogu dostavljamo vam i obrazac/tabelu Evidencija o prometu, koji prilažete uz TZ obrazac i dostavljate Poreznoj upravi nadležnoj prema mjestu prebivališta obveznika/iznajmljivača (ovu Evidenciju o prometu prilažete ukoliko istu niste vodili putem eVisitor sustava u 2017. godini. Ukoliko jeste, tada ste obvezni Poreznoj upravi dostaviti samo ispunjen TZ Obrazac).
 
Sukladno Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama, turistička članarina (za 'A' turistički razred kojem pripada i turistička destinacija Pirovac) obračunava se po stopi od 0,1615%.
 
U TZ obrazac, nakon unosa osobnih podataka u zaglavlju (i naziva djelatnosti: Smještaj u domaćinstvu; NKD šifra 55,9)  upisujete kako slijedi:
-Stavka I (osnovica/uk. prihod) čini zbroj svih izdanih računa gostima (i agencijama) - znači, sav prihod koji ste ostvarili u 2017. godini temeljem pružanja usluga smještaja (u domaćinstvu). Taj iznos dobivate zbrojem svih evidentiranih i naplaćenih računa istaknutih u Evidenciji o prometu.
 
-Stavka II (stopa) - 0,1615%
 
-Stavka III i V (Obračunati iznos i iznos/razlika za uplatu) - iznos koji se dobije obračunom iznosa uk. prihoda * 0,1615%. Tako dobiveni obračunati iznos, uplaćuje se na prolazni račun turističkih članarina:
IBAN: HR9810010051758127159
Model: HR67 Poziv na broj: OIB iznajmljivača/nositelja Rješenja
 
-Stavke IV i VI i VII ostaju prazne jer se ne odnose na fizičke osobe/privatne iznajmljivače (već na pravne osobe, ugostitelje i dr.).
 
Po završetku, upisujete datum i mjesto ispunjavanja obrasca i potpisujete vlastoručnim potpisom (iznajmljivač) samo sa desne strane (lijeva strana za potpis ostaje prazna jer se također odnosi na pravne osobe, ugostitelje i ostale, koji imaju ovlašteni knjigovodstveni ured za ispunjavanje i predaju ovih TZ obrazaca).

Ukoliko imate kakvih pitanja, molimo da nas kontaktirate na 022 466 770 ili info@tz-pirovac.hr 


TZ Obrazac
EP Evidencija o prometu

Kalendar događanja

Apps

Blog