Kutak za članove

11.12.2018.
JAVNA RASPRAVA - STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE PIROVAC
Pozivamo sve zainteresirane na sudjelovanje u javnoj raspravi o strategiji razvoja turizma općine Pirovac. Nakon dva kruga sastanaka, prvo sa užom skupinom aktera u turizmu, potom i sa širom javnošću, desk i terenskog istraživanja, došlo se do dokumenta koji se nalazi u privitku. Dokument se može preuzeti u PDF formatu. 

Tko želi može doći u ured Turističke zajednice općine Pirovac na adresu Kralja Krešimira IV 6, Pirovac svaki radni dan od 08:00 - 15:00 i preuzeti isprintani primjerak.

Sve svoje ideje, prijedloge, primjedbe i kritike možete poslati na e-mail

info@tz-pirovac.hr

i to u trajanju javne rasprave do 31.01.2018. godine.


Vaša
Turistička zajednica općine Pirovac
Prijedlog strategije razvoja turizma općine Pirovac

Apps

Blog