Kutak za članove

01.01.2019.
Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu
Dragi naši članovi,

Na temelju članka 16. i članka 20. stavka 7. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 152/08, 59/09 – ispravak i 30/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. kolovoza 2018. godine donijela NOVU Uredbu o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu, koja ima stupiti na snagu sa danom 01.01.2019. godine.

PDF prilog Uredbe preuzmite u nastavku.

Uredba o utvrđivanju visine BP za 2019.

Apps

Blog