Kutak za članove

01.04.2019.
Državni inspektorat: Turistička inspekcija - jedinstveno tijelo nadzora

Državni inspektorat – Jedinstveno tijelo nadzora od travnja 2019.13. prosinca 2018. godine u Narodnim novinama je objavljena Odluka o proglašenju Zakona o Državnom inspektoratu. Novi Zakon o Državnom inspektoratu stupa na snagu 1. travnja 2019.

Turistički inspektori smiju ući u objekte fizičkih osoba za koje postoji sumnja da pružaju usluge smještaja u kućanstvima "na crno", od travnja 2019. Kontrola prijave i odjave gostiju, te plaćanja boravišne pristojbe se također vraća u nadležnost turističkih inspektora.

Članak 3. Zakona o Državnom inspektoratu (NN 115/2018) ustrojava turističku inspekciju kao jedinstveno tijelo nadzora, donosi novi ustroj inspektorata, te proširuje djelokrug djelovanja turističke inspekcije, koja će od travnja 2019. vršiti inspekcijski nadzor nad provedbom propisa koji uređuju:

  • način i uvjete pod kojima pravne i fizičke osobe obavljaju ugostiteljsku djelatnost ili pružaju ugostiteljske usluge,

  • način i uvjete pod kojima pravne i fizičke osobe pružaju usluge u turizmu,

  • neregistrirano obavljanje ugostiteljske djelatnosti ili neregistrirano pružanje ugostiteljskih usluga,

  • neregistrirano pružanje usluga u turizmu,

  • prijavu i odjavu boravka turista,

  • obračun, naplatu i uplatu boravišne, odnosno turističke pristojbe,

  • obavljanje drugih inspekcijskih poslova sukladno posebnom zakonu.Podnošenje prijavaTurističku inspekciju možete kontaktirati putem telefona, fax-a ili osobno na:

Područni ured Split, Služba turističke inspekcije - obavlja poslove na području Splitsko-dalmatinske, Zadarske, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske županije
·Velimir Čović, voditelj Službe, Mike Tripala 6, 21000 Split; tel. 021 444 520; fax. 021 444 530

Ispostava - Šibenik, Stjepana Radića 30, 22000 Šibenik; tel. 022 244 493

Sve podneske koji se odnose na djelovanje turističkih inspektora moguće je dostaviti

Ukoliko prilikom podnošenja predstavke navedete svoje osobno ime (ime i prezime) i adresu (ulica, kućni broj i mjesto), sukladno članku 71. Zakona o općem upravom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.), biti ćete u zakonskom roku obaviješteni o postupanju turističkih inspektora.

Apps

Blog