Kutak za članove

10.01.2022.
ČLANARINA U TURISTIČKOJ ZAJEDNICI ZA 2022. GODINU
Sukladno Uputi Ministarstva turizma i sporta za popunjavanje obrazaca TZ osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi posebni Obrazac TZ2 za tekuću 2022. godinu, a prema podacima o broju kreveta iz 2021. godine te prema ukupnom prometu iz 2021. godine (točka 17. obrasca tz2 - samo na znanje i nije osnova za obračun)..

Obrazac TZ2 ispunjava se za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.
Paušalni iznos članarine za glavni krevet za 2022. godinu iznosi:
  • 45,00 u domaćinstvima
  • 30,00 kn u OPG-ovima
  • 80,00 kn po smještajnoj jedinici kampa, kamp odmorišta i kamp-odmorišta-robinzonski smještaj, a 
  • 60,00 kn za jedinice jednakih vrsta na OPG-ovima
Paušal članarine obračunava se i na pomoćne ležajeve, ali umanjen za 50%.

Godišnji paušalni iznos članarine može se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine (ovisno o odabiru načina plaćanja naznačenom na obrascu TZ2).

IBAN HR9810010051758127159
Model HR 67     Poziv na broj: OIB iznajmljivača/nositelja Rješenja

Iznimno, osobe koje su rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na OPG-u prvi put ishodile u tekućoj godini podnose Obrazac TZ 2 u roku od 15 dana od izvršnosti rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga, a godišnji paušalni iznos članarine plaćaju jednokratno do 31. prosinca tekuće godine.

Iznajmljivači koji su ishodili rješenje o odjavi pružanja usluga u domaćinstvu do 31. prosinca 2021. godine, nisu dužni podnositi obrazac TZ2.

Obrazac se šalje nadležnoj ispostavi Porezne uprave poštom ili e-mailom, a također se može poslati i putem sustava ePorezna.


​​
Ispunjeni obrazac TZ2
Bjanko obrazac TZ2 za 2022

Apps

Blog