Kutak za članove

21.01.2021.
OBRAZAC TZ2 ZA 2021. GODINU
Sukladno Uputi Ministarstva turizma i sporta za popunjavanje obrazaca TZ za 2021. godinu osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi posebni Obrazac TZ2 za tekuću 2021. godinu, a prema podacima o broju kreveta iz 2020. godine te prema ukupnom prometu iz 2020. godine.

Za 2020. godinu nije potrebno slati TZ2 obrazac, ukoliko je obveznik uredno zadužen u sustavu eVisitor, no to ne znači da ne mora platiti zaduženi iznos koji je vidljiv na početnoj stranici, pod Arhivom obavijesti za 2020. godinu, zajedno sa podacima o plaćanju.

Obrazac TZ2 ispunjava se za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021. 
Paušalni iznos članarine za glavni krevet za 2021. godinu iznosi:
  • 45,00 u domaćinstvima
  • 30,00 kn u OPG-ovima
  • 80,00 kn po smještajnoj jedinici kampa, kamp odmorišta i kamp-odmorišta-robinzonski smještaj, a 
  • 60,00 kn za jedinice jednakih vrsta na OPG-ovima
Paušal članarine obračunava se i na pomoćne ležajeve, ali umanjen za 50%.

Godišnji paušalni iznos članarine može se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.
IBAN HR9810010051758127159
Model HR 67     Poziv na broj: OIB iznajmljivača/nositelja Rješenja

Iznimno, osobe koje su rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na OPG-u prvi put ishodile u tekućoj godini podnose Obrazac TZ 2 u roku od 15 dana od izvršnosti rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga, a godišnji paušalni iznos članarine plaćaju jednokratno do 31. prosinca tekuće godine.

Iznajmljivači koji su ishodili rješenje o odjavi pružanja usluga u domaćinstvu do 31. prosinca 2020. godine, nisu dužni podnositi obrazac TZ2.

Obveznici iz članka 10. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama i nadalje podnose Obrazac TZ1 do kraja veljače, odnosno travnja.

Obrazac se šalje nadležnoj ispostavi Porezne uprave poštom ili e-mailom, a također se može poslati i putem sustava ePorezna.

U prilogu primjer ispunjenog obrasca TZ2 za 2021. godinu.
​​
Ispunjeni obrazac TZ2

Apps

Blog