Kutak za članove

31.08.2022.
NOVO - OPĆI AKTI TZ Pirovac

N O V O ! ! ! 

Poslovnik o radu Skupštine TZ Pirovac, od 29.08.2022.

Poslovnik o radu Turističkog vijeća, od 29.08.2022.

Pravilnik o djelokrugu, unutarnjem ustrojstvu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Turističkom uredu Turističke zajednice općine Pirovac od 29.08.2022.

---

Pravilnik o djelokrugu, unutarnjem ustrojstvu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Turističkom uredu Turističke zajednice općine Pirovac od 10.03.2022.

Poslovnik o radu skupštine TZ

Poslovnik o radu vijeća TZ

Pravilnik o djelokrugu, unutarnjem ustrojstvu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Turističkom uredu Turističke zajednice općine Pirovac od 26.12.2020.

Statut TZ Pirovac i Službeni vjesnik ŠKŽ od 25.09.2020.

Pravilnik o djelokrugu, unutarnjem ustrojstvu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Turističkom uredu Turističke zajednice općine Pirovac od 10.03.2022.
POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE TZ PIROVAC
POSLOVNIK O RADU VIJEĆA TZ PIROVAC
PRAVILNIK O DJELOKRUGU, UNUTARNJEM USTROJTSVU, ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U TU TZ PIROVAC od 26.12.2020.
STATUT TZ PIROVAC I SKEN SLUŽBENOG VIJESNIKA ŠKŽ OD 25.09.2020.
POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE TZ PIROVAC OD 29.08.2022.
POSLOVNIK O RADU TURISTIČKOG VIJEĆA TZ PIROVAC OD 29.08.2022.
PRAVILNIK O DJELOKRUGU, UNUTARNJEM USTROJSTVU, ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA TZ PIROVAC OD 29.08.2022.

Apps

Blog