Kutak za članove

23.01.2024.
TURISTIČKA PRISTOJBA ZA 2024. GODINU

N O V O !!!


24.01.2024.


Poštovani pružatelji usluga smještaja u turizmu (svi),


2. Usporedba utvrđenih iznosa turističkih pristojbi, po godinama, u referentnom vremenskom okviru od 2022. do 2025. 

Radi uklanjanja eventualnih nedoumica i minimiziranja mogućnosti grešaka u izradi Vaših poslovnih projekcija planiranih cijena/željene dobiti, za pružatelje usluga smještaja u turizmu (isključivo za područje općine Pirovac), analizirali smo dosadašnju dinamiku kretanja iznosa utvrđivanih turstičkih pristojbi. 

Ovdje smo za Vas na jednom mjestu sistematizirali i rezimirali podatke po svim parametrima: godinama, vrstama objekata, te načinima naplate, u referentnom vremenskom razdoblju od 2022. do 2025. godine.
29.12.2023.


Poštovani pružatelji usluga smještaja u turizmu (svi),


u nastavku prilažemo i objavljujemo sve relevantne, ažurne i na dan aktualne informacije o turističkoj pristojbi za područje turističke destinacije - općina Pirovac.


1. U prvom prilogu za preuzimanje nalazi se službeni dokument Odluka Šibensko-kninske županije o visini turističke pristojbe za 2024. godinu: Odluka o visini turističke pristojbe za 2024. godinu - Šibensko-kninska županija (sibensko-kninska-zupanija.hr)

Odluka o visini turističke pristojbe za 2024.
Sistematizirana usporedba utvrđenih iznosa turističkih pristojbi u referentnom razdoblju od 2022. do 2025. godine

Apps

Blog