Kutak za članove

21.12.2023.
ČLANARINA TZ U 2024., OBRAČUN I TZ2 OBRAZAC
1. Način obračuna i naplate turističke članarine TZ

Turistička članarina se naplaćuje prema Zakonu o članarini.

Od 2020. godine uveden je paušal turističke članarine za iznajmljivače u domaćinstvu. Njima se naplaćuje puni iznos paušala po glavnom krevetu i 50% paušala po pomoćnom krevetu iz prethodne godine (varijable za obračun su podaci o broju kreveta u eVisitor sustavu u prethodnoj godini).

Ostalim članovima TČ se naplaćuje prema ukupno ostvarenom prihodu iz prethodne godine.


2. Koja je lokacija nastanka obveze plaćanja turističke članarine?

Turistička članarina se uplaćuje prema mjestu nastanka obveze, a ne prema mjestu prebivališta. Prema mjestu prebivališta određena je nadležna Porezna uprava za propisanu dostavu TZ2 obrasca obveznika. 

Ako se objekt nalazi npr. u Opatiji, a mjesto prebivališta je Zagreb, TČ se plaća na TČ račun TZ Opatije, a obrazac TZ2 dostavlja se Poreznoj upravi Zagreb. Ako se objekt nalazi u Pirovcu, a prebivalište je u Varaždinu, TČ se plaća na račun TZ Pirovac, a obrazac TZ 2 dostavlja se Poreznoj upravi Varaždin. Ako su i objekt i prebivalište obveznika u Pirovcu, TČ se uplaćuje na račun TZ Pirovac, a TZ2 obrazac dostavlja se Poreznoj upravi Šibenik.


3. Način plaćanja turističke članarine


Godišnji paušalni iznos članarine može se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine (ovisno o odabiru načina plaćanja naznačenom na obrascu TZ2). 


Vrijednosti konvertirane u euro valutu nalaze se u tablici niže, a propisane su Pravilnikom o izmjenama i dopunama 


Smještaj u domaćinstvu –
po krevetu
Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu –
po krevetu
Godišnji paušalni iznos članarine
(u eurima)
5,973,98
Smještaj u domaćinstvu u objektu za robinzonski smještaj –
po osobi
Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u objektu za robinzonski smještaj –
po osobi
Godišnji paušalni iznos članarine
(u eurima)
5,973,98
Smještaj u domaćinstvu u objektu vrste kamp i kamp odmorište –
za svaku smještajnu jedinicu
Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u objektu vrste kamp i kamp odmorište –
za svaku smještajnu jedinicu
Godišnji paušalni iznos članarine (u eurima)10,627,96

Podaci za uplatu članarine TZ Pirovac

IBAN HR9810010051758127159
Model HR 67     Poziv na broj: OIB iznajmljivača/nositelja Rješenja

Iznimno, osobe koje su rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na OPG-u prvi put ishodile u tekućoj godini podnose Obrazac TZ 2 u roku od 15 dana od izvršnosti rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga, a godišnji paušalni iznos članarine plaćaju jednokratno do 31. prosinca tekuće godine.

Iznajmljivači koji su ishodili rješenje o odjavi pružanja usluga u domaćinstvu do 31. prosinca 2023. godine, nisu dužni podnositi obrazac TZ2 u 2024. godini.

Obrazac se šalje nadležnoj ispostavi Porezne uprave poštom ili e-mailom, a također se može poslati i putem sustava ePorezna do 15.01.2024..
TZ2 OBRAZAC - BJANKO PRIMJERAK

Apps

Blog