Kutak za članove

23.02.2024.
POREZNA UPRAVA ŠIBENIK - Što ulazi u evidenciju prometa u radu sa platformama za iznajmljivanje i sa agencijama? - OČITOVANJE

Poštovani iznajmljivači, 

putem forme "Pišite nam" (pisitenam.porezna-uprava.hrdostavili smo Poreznoj upravi upit kojim smo zatražili njihovo službeno tumačenje i dostavu ažurnih i službenih odgovora PU na najčešća pitanja naših iznajmljivača. 

Na općenito i najčešće pitanje poput; "Što točno ulazi u evidenciju prometa u radu sa platformama za iznajmljivanje i sa agencijama", zatražili smo detaljno pojašnjenje prema konkretnim primjerima iz prakse, kako slijedi: 

  1.  Kome iznajmljivač izdaje račun u slučaju kada Booking.com vrši naplatu za iznajmljivača i ispostavlja fakturu za proviziju 15% od cijene i naknadu banke 1.3% od cijene? Na kraju mjeseca iznajmljivaču sjeda uplata na račun u iznosu umanjenom za   proviziju i naknadu banke, tj.83.7. Cijena apartmana na Booking.com je oglašena na 100. Da li u evidenciju prometa ulazi 83.7 ili 100? 
  2.  lznajmljivač samostalno naplaćuje smještaj gostu po dolasku 100, te je Booking.com isključivo platforma za oglašavanje. Na kraju mjeseca Booking.com ispostavlja fakturu za proviziju 15% koju iznajmljivač treba uplatiti Booking.com. lznajmljivač   izdaje gostu fakturu na 100 na kojoj je naznačen i 15% iznos provizije Booking.com. Da li u evidenciju prometa ulazi 85 ili 100? 
  3.  Rad sa agencijom: Agencija kao posrednik naplati smještaj gostu 1300. lznajmljivač primi uplatu od agencije 1000. Da li iznajmljivač treba izdati račun agenciji na 1000 ili 1300? Da li u evidenciju prometa ulazi 1000 ili 1300?

 S tim u svezi, u nastavku niže dostavljamo privitak, službeno očitovanje Porezne uprave Šibenik, slobodno za preuzimanje.

SLUŽBENO OČITOVANJE POREZNE UPRAVE ŠIBENIK O NAČINU REGULIRANJA POREZNIH OBVEZA U RADU SA PLATFORMAMA I AGENCIJMA ZA IZNAJMLJIVANJE

Apps

Blog