Vijesti

15.03.2024.
JAVNI POZIV ZA ZAKUP OGLASNOG PROSTORA ZA KOMERCIJALNE OGLASE NA PROMOTIVNOM MATERIJALU
Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe članovi Turističke zajednice koji obavljaju djelatnost u općini Pirovac, a koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje djelatnosti i koje su podmirile sve obveze prema Turističkoj zajednici općine Pirovac.

JAVNI POZIV

za zakup oglasnog prostora za komercijalne oglase na promotivnom materijalu


I. Predmet

Turistička zajednica općine Pirovac priprema ažuriranu verziju plana mjesta od 2017. godine kojim su obuhvaćene sve izmjene i novosti na širem prostoru Pirovca. Plan mjesta tiskat će se u 10.000 primjeraka formata A3 u blokovima po 100 komada te besplatno dijeliti svim gostima koji dolaze u Turističko informativni centar Pirovac. Predmet ovog poziva je zakup oglasnog prostora na poleđini plana mjesta kojim se omogućuje vidljivost i promocija subjekata prema širokom broju domaćih i stranih turista koji na godišnjoj razini borave na prostoru Općine Pirovac, ali i šire.

II. Tehnički uvjeti

Turistička zajednica općine Pirovac osigurava izradu ažuriranog plana mjesta i izradu pripreme za tisak. Partneri koji zakupe oglasni prostor obvezuju se dostaviti pripremu za tisak svog oglasa te uplatiti sredstva potrebna za izradu i implementaciju pojedinih oglasa te njihovo tiskanje.

- Priprema za tisak dostavlja se u formatu .pdf u vektorima

- Oglasi su dimenzija 10,5 cm x 10 cm

III. Opći uvjeti

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe članovi Turističke zajednice koji obavljaju djelatnost u općini Pirovac, a koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje djelatnosti i koje su podmirile sve obveze prema Turističkoj zajednici općine Pirovac. Maksimalan broj partnera je 12. Iznos participacije svakog pojedinog partnera je 200,00 EUR.

IV. Sadržaj i način podnošenja prijave za suradnju

Prijave se podnose putem e-mail adrese (info@tz-pirovac.hr), osobno (Turistička zajednica općine Pirovac, Kralja Krešimira IV 6, 22 213 Pirovac) ili telefonski (095 905 3676)

Prijave je potrebno dostaviti najkasnije do 10. 4. 2024. godine. Naknadne prijave će se uzeti u obzir jedino u slučaju nedovoljnog broja prijava.

V. Odabir partnera

Prijave će se bilježiti s danom primitka, te će se partneri određivati po racionalnoj zastupljenosti djelatnosti, tj. njihove ponude, te redoslijedu pristiglih prijava. U slučaju da se javi više od 12 pravnih ili fizičkih osoba, vršit će se racionalna raspodjela prema njihovoj ponudi i to po redoslijedu kojim su se prijavili.

VI. Sklapanje ugovora

Ovaj Javni poziv će se objaviti na internet stranici Turističke zajednice općine Pirovac, društvenim mrežama te oglasnoj ploči Općine Pirovac. Rezultati Javnog poziva bit će poznati najkasnije do 15. 4. 2023. godine, a potom će se pristupiti potpisivanju sporazuma. Rezultati će biti objavljeni na web stranici i društvenim mrežama organizatora.

Organizator zadržava pravo odbacivanja svih ponuda ovoga Javnog poziva, u cijelosti ili djelomično, bez ikakve odgovornosti prema sudionicima Javnog poziva i bez obveze pojašnjenja svoje odluke.

Svi zainteresirani dodatne informacije mogu dobiti na mob: 095 905 3676 u vremenu od 8 do 15 sati svakim radnim danom (kontakt osoba: Igor Bergam, direktor Turističke zajednice općine Pirovac).

Apps

Blog