Vijesti

28.01.2016.
Natječaj za stručno osposobljavanje
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PIROVAC
Kralja Krešimira IV. br.6., 22213 Pirovac
tel/fax: +385 22 466 770
e-mail: tz-pirovac@si.t-com.hr
web: www.tz-pirovac.hr
OIB 82317713699

Ur. br.: 1/16.
Pirovac, 28. sječnja 2016.


Na temelju članka 59. Statuta Turističke zajednice općine Pirovac i članka 7. Pravilnika, raspisuje se

NATJEČAJ

za suradnika na stručnim poslovima – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Turističkoj zajednici općine Pirovac – 1 izvršitelj


Uvjeti propisani Statutom i Pravilnikom o posebnim uvjetima:

- da ima završen preddiplomski sveučilišni studij (sveučilišni prvostpnik/prvostupnica) ili stručni studij (stručni prvostupnik/prvostupnica);
- da aktivno zna jedan svjetski jezik;
- da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;
- da poznaje rad na osobnom računalu.

Prijavi na natječaj priložiti sljedeću dokumentaciju:
- Molbu
- Životopis
- Diplomu ili svjedodžbu
- Potvrda sa HZZ-a o ispunjavanju uvjeta za stručno osposobljavanje

Natječaj traje do 05. veljače 2016. godine.


Zamolbe slati na adresu:

Turistička zajednica općine Pirovac
Kralja Krešimira IV 6
22 213 Pirovac

ili na e-mail:

direktor@tz-pirovac.hrTZ općine Pirovac
Direktor Turističkog ureda
Igor Meić, v.r.
Plan prijema i program

Apps

Blog