Vijesti

05.05.2021.
COVID-19 aktualnosti i savjeti za putnike
Informacije za strane putnike o uvjetima za ulazak u zemlju i podaci o lokacijama za testiranja u Šibensko-kninskoj županiji...
Od 01.04.2021. Republika Hrvatska svim putnicima koji putuju u Republiku Hrvatsku iz jedne od država članica EU/EGP (bez obzira na državljanstvo) koje se ne nalaze na tzv. zelenoj listi, omogućuje ulazak u zemlju uz:
1. negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa na COVID-19 koji nije stariji od 48 sati (računajući od vremena uzimanja brisa do dolaska na granični prijelaz)
Napomene za brze antigenske testove:
> brzi antigenski test mora biti s Zajedničke liste brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije, koju objavljuje Europska komisija. Kod nalaza brzog antigenskog testa napravljenog u inozemstvu mora biti vidljiv proizvođač testa i/ili komercijalni naziv testa. U protivnom test se neće prihvatiti kao vjerodostojan za ulazak u Republiku Hrvatsku;
> koliko se radi o brzom antigenskom testu i boravku dužem od 10 dana u Republici Hrvatskoj, putnik mora ponovo provesti testiranje do desetog dana od dana od datuma izdavanja tog testa;
2. potvrdu o cijepljenju za osobe koje su prije više od 14 dana, primile drugu dozu cjepiva protiv COVID-19. Iznimno, ukoliko se radi o cjepivu koje se prima u jednoj dozi, potvrda o primitku jedne doze ukoliko je doza primljena prije više od 14 dana od dana prelaska državne granice.
3. predočiti potvrdu kojom se potvrđuje da se osoba oporavila od infekcije virusom COVID-19 nakon što je prethodno imao/la pozitivan PCR ili brzi antigenski test, pri čemu je ta potvrda valjana najranije jedanaestog dana od dana prispijeća pozitivnog testa te najdulje do 180-og dana od dana prvog pozitivnog testa.
4. ili obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje na COVID-19 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz obvezu samoizolacije do prispijeća negativnog nalaza.
U slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana.

 Državljani trećih zemalja:

Državljani trećih zemalja koji nemaju državljanstvo države članice EU-a ili EGP-a niti reguliran boravak u tim državama, niti su članovi obitelji njihovih državljana, u Republiku Hrvatsku mogu ući jedino ako su:
1. zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe;
2. pogranični radnici;
3. osoblje u prometnom sektoru;
4. diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno i policijsko osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti;
5. putnici u tranzitu;
6. osobe koje putuju radi školovanja;
7. pomorci;
8. osobe koje putuju iz turističkih razloga te imaju potvrdu o uplaćenom smještaju u hotelu, kampu, kod privatnog iznajmljivača ili unajmljenom plovilu te drugom obliku turističkog smještaja ili su vlasnici kuća ili plovila u Republici Hrvatskoj;
9. osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih/obiteljskih razloga, poslovnih razloga ili koje imaj drugi gospodarski interes;
10. osobe koje su podnijele zahtjev za boravak i rad, uključujući i digitalne nomade, uz uvjet da je nadležno tijelo donijelo pozitivnu odluku temeljem njihova zahtjeva. 
 
> Osobama iz točke 7., 8., i 9. omogućit će se ulaz u Republiku Hrvatsku uz:
1. negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa na COVID-19 koji nije stariji od 48 sati (računajući od vremena uzimanja brisa do dolaska na granični prijelaz).
Napomene za brze antigenske testove:
> brzi antigenski test mora biti s Zajedničke liste brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije, koju objavljuje Europska komisija. Kod nalaza brzog antigenskog testa napravljenog u inozemstvu mora biti vidljiv proizvođač testa i/ili komercijalni naziv testa. U protivnom test se neće prihvatiti kao vjerodostojan za ulazak u Republiku Hrvatsku;
> ukoliko se radi o brzom antigenskom testu i boravku dužem od 10 dana u Republici Hrvatskoj, putnik mora ponovo provesti testiranje do desetog dana od dana od datuma izdavanja tog testa. 
2. potvrdu o cijepljenju za osobe koje su prije više od 14 dana, primile drugu dozu cjepiva protiv COVID-19. Iznimno, ukoliko se radi o cjepivu koje se prima u jednoj dozi, potvrda o primitku jedne doze ukoliko je doza primljena prije više od 14 dana od dana prelaska državne granice.
3. predočiti potvrdu kojom se potvrđuje da se osoba oporavila od infekcije virusom COVID-19 nakon što je prethodno imao/la pozitivan PCR ili brzi antigenski test, pri čemu je ta potvrda valjana najranije jedanaestog dana od dana prispijeća pozitivnog testa te najdulje do 180-og dana od dana prvog pozitivnog testa.
4. ili obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje na COVID-19 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz obvezu samoizolacije do prispijeća negativnog nalaza.
U slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset (10) dana.

 Turističke vize:

Obustava zaprimanja zahtjeva za kratkotrajnu vizu u hrvatskim veleposlanstvima/konzulatima NE odnosi na sljedeće kategorije osoba:

Osobe koje putuju iz turističkih razloga te imaju potvrdu o uplaćenom smještaju u hotelu, kampu, kod privatnog iznajmljivača ili unajmljenom plovilu te drugom obliku turističkog smještaja.
Do daljnjega se sva komunikacija vezano uz pribavljanje potrebnih informacija u vezi s hrvatskim viznim sustavom obavlja putem maila na vize@mvep.hr.
Do daljnjega je i dostava i pohrana jamstvenih pisama moguća isključivo poštom na adresu: Služba za vize, Petretićev trg 2, 10000 Zagreb. 

VAŽNO: Putovanje s djecom mlađom od sedam godina
Prema novom režimu ulaska u Republiku Hrvatsku, djeca mlađa od sedam godina koja putuju u pratnji roditelja/skrbnika izuzimaju se od obveze predočenja negativnog rezultata testa i samoizolacije ako roditelji/skrbnici posjeduju negativni PCR ili brzi antigenski test, odnosno potvrdu o cijepljenju ili preboljenoj bolesti COVID-19.

Putnici iz zemalja koje su obuhvaćene popisom država Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo prema kojima se primjenjuju posebne epidemiološke mjere obvezni su:
1. predočiti negativan nalaz PCR testa koji nije stariji od 48 sati i određuje im se nužna mjera obvezne samoizolacije u trajanju od 14 dana;
2. vrijeme trajanja samoizolacije može se skratiti ako osoba, najranije sedmi dan samoizolacije, o svom trošku obavi PCR testiranje na COVID-19 u ustanovi ovlaštenoj za provedbu testiranja te ako je nalaz testa negativan.

Ulazak u Republiku Hrvatsku za sve strane državljane
Kako bi se skratio postupak na graničnim prijelazima, svim stranim državljanima savjetuje se da ispune online obrazac:


Obrazac koji olakšava i ubrzava proces prelaska granice te informira goste s epidemiološkim mjerama koje su na snazi u Hrvatskoj.
Online obrazac uključuje sve podatke koji se obično traže u postupku prelaska granice i s jednostavnim predočenjem putovnice ili osobne isprave policijskom službeniku na granici, broj ili kod s osobne iskaznice ili putovnice automatski se povezuje sa svim unaprijed unesenim podacima. Na taj se način vrijeme za dovršetak cijelog postupka unosa podataka na granici za svaku pojedinu osobu u bilo kojem vozilu smanjuje na minimum, a protok prometa se povećava.


INFORMACIJE O TESTIRANJIMA U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI

Ukoliko je gostima prije povratka u matičnu zemlju potreban PCR test, uzimanje uzoraka provodi se ispred montažnog objekta postavljenog na parkingu između OHBP OB Šibensko-kninske županije i Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Matije Gupca 74 u Šibeniku, radnim danom od ponedjeljka do petka prema ranije zakazanom terminu.

Nalaz se završava najkasnije u roku od 48 sati od dana uzorkovanja, a najčešće je gotov isti dan (u popodnevnim satima). Nalaz se po završetku pretrage šalje na e-mail osobe koja je testirana, te je dostupan na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Potrebno je ispuniti priloženu narudžbenicu i poslati je na e-mail narudzba.covid@zzjz-sibenik.hr. Točan termin dolaska na uzorkovanje za testiranje dodjeljuje osoblje Zavoda zaduženo za naručivanje, a najkasnije do 15:00 h dan prije dana uzorkovanja. (Kontakt br. Zavoda za javno zdravstvo ŠKŽ 022 341 201)

Više na:

1. https://www.zzjz-sibenik.hr/testiranje-osoba-kojima-je-potrebna-potvrda-o-testiranju-na-sars-cov-2/

2. https://www.hzjz.hr/aktualnosti/nove-cijene-pcr-testova-i-brzih-antigenskih-testova-u-hzjz/

Ukoliko je gostima dovoljan BAT (brzi antigenski test), osim ovog punkta kod šibenske bolnice, mogu se za testiranje obratiti i u Polikliniku Affidea Vita (Matije Gupca 93, Šibenik, 022312644) ili Polikliniku Analiza (Ante Šupuka 10, Šibenik, 022310663).


Narudžbenica za testiranje na COVID-19

Apps

Blog