Vijesti

07.04.2023.
POZIV NA TRODNEVNU EDUKACIJU ZA IZNAJMLJIVAČE PRIVATNOG SMJEŠTAJA 22., 24. I 25.3.'23., KINO DVORANA, PIROVAC
NOVO!!! - Objavljeni sistematizirani edukativni materijali; Obveze (financijske i nefinancijske) za privatne iznajmljivače izvedene u trodnevnom programu edukacija!
---
Program edukacija organiziran je u četiri stručna modula, a namijenjene su svima onima koji se žele stručno i cjelovito informirati u dijelu koji se odnosi na porezne obveze i poreznu regulativu, strateško određivanje cijena, efikasne marketing alate i ciljano oglašavanje, odnosno žele uspješno i samostalno voditi poslovanje svog smještajnog objekta

Izjava o odricanju odgovornosti
 

Poštovani iznajmljivači,
Uložili smo maksimalne napore u dobivanje pravovremenih, potpunih i točnih informacija. Navedene upute su isključivo informativnog karaktera te ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu daljnjim korištenjem informacija obzirom da su informacije u svakom trenutku podložne promjenama. Zakone i pravilnike u turizmu biste trebali redovito provjeravati je li u međuvremenu došlo do kakvih promjena u zakonima, poreznim stopama ili postupcima te iste možete pregledati na stranicama Ministarstva turizma i sporta (https://mint.gov.hr/) i na stranicama Narodnih novina (www.nn.hr).

Informacije navedene ovdje služe kao opće smjernice, koje ne uzimaju u obzir vaše osobne okolnosti, nisu namijenjene da budu porezni savjeti niti bi ih se, stoga, trebalo tretirati kao da jesu. Ako imate bilo kakvih pitanja o porezima, preporuka je da se obratite poreznom savjetniku ili lokalnim poreznim tijelima.Korisni izvori informacija:


    Ministarstvo turizma i sporta (https://mint.gov.hr/ )
    Propisi iz turizma: https://mint.gov.hr/pristup-informacijama/propisi/propisi-iz-turizma/107
    1. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21)
    2. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu 9/16, 54/16, 61/16, 69/17 i 120/19) i
    Prilog II. - Uvjeti za kategorije apartmana i kuće za odmor
    3. Zakon o pružanju usluga u turizmu NN 130/17, 25/19, 98/19, 42/20, 70/21
    4. Zakon o porezu na dohodak NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22 
    5. Zakon o porezu na dodanu vrijednost NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22 , 33/23
    6. Zakon o turističkoj pristojbi NN 52/19, 32/20, 42/20
    7. Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19, 144/20)
    8. Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu (115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20 i 151/22)
    9. Pravilnik o sustavu eVisitor (NN 43/2020)
10. Zakon o državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 115/18)
11. Opća uredba o zaštiti podataka
12. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/18


PROGRAM EDUKACIJE ZA PRIVATNE IZNAJMLJIVAČE; KINO DVORANA, PIROVAC 22., 24. I 25.3.'23.
Odgovori Odsjeka za obrtništvo i turizam na najčešća pitanja iznajmljivača
ANALIZA TUR. TRŽIŠTA PIROVAC
GDPR ZA KORISNIKE eVISITOR SUSTAVA
OBVEZE ZA PRIVATNE IZNAJMLJIVAČE PAUŠALISTE SA RJEŠENJEM O ODOBRENJU PRUŽANJA UGOSTITELJSKIH USLUGA SMJEŠTAJA U DOMAĆINSTVU U 2023.
GDPR osnovni obrazac za informiranje gosta o svrsi prikupljanja osobnih podataka

Apps

Blog