Vijesti

07.07.2023.
PROSJEČNE CIJENE NAJMA PLOVILA U PIROVCU - by YachtRent
Iz centralnog buking sistema s oko 10,000 plovila diljem svijeta filtrirana su plovila za najam u Pirovcu i objavljeni grafovi koji usporedno prikazuju:
- kretanje cijena najma po plovilu s 2,3,4... kabina
- kretanje cijena najma po osobi na plovilu s 2,3,4... kabina
- stanje popunjenosti na danasnji dan

Apps

Blog