Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica općine Pirovac utvrđeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13); izmjena (NN 85/15). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici općine Pirovac. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:
- na adresu: Turistička zajednica općine Pirovac, Kralja Krešimira IV 6, 22 213 Pirovac;
- na fax broj: +385 22 466 770
- elektroničkom poštom službeniku za informiranje: info@tz-pirovac.hr
- donijeti osobno u TiC Turističke zajednice općine Pirovac od pon - pet 9:00 do 15:00 (zimski period), od pon - sub 8:00 do 20:00 (ljetni period) sati. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Povjerenik za informiranje
Nikica Helena Uroda, bacc. oec.
+385 22 466 770

Dokumenti:
1. Obrazac zahtjeva za pristup informacijama (Word)
2. Obrazac zahtjeva za pristup informacijama (PDF)
3. Odluka o službeniku za informiranje (PDF)

Apps

Blog