Korisne informacije

Hitna služba
112
Hitna pomoć
112
194
Policija
112
192
Vatrogasci
112
193
Potraga i spašavanje na moru
112
195
Pomoć na cesti
1987
Ambulanta opće medicine
Don Balda Violića 22
+385 (0)22 467 080
Stomatološka ambulanta
Don Balda Violića 22
+385 (0)22 466 140
Turistička ambulanta Tisno
+385 (0)22 22 438 427
Općina Pirovac
Zagrebačka 23
+385 (0)22 467 077
+385 (0)22 567 423
Pošta Pirovac
Kralja Krešimira IV 6
+385 (0)22 467 451
Banka
Kralja Krešimira IV 3A
+385 (0)22 466 622
TAXI Pirovac
+385 (0)98 189 55 40